Register Chiropractoren bieden slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een  aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de client, waarbij  de rechten van de client zorgvuldig in acht worden genomen en de client ook overigens met respect wordt behandeld.

 

Register Chiropractoren zijn bekend met en werken conform de volgende regels en normen:

Kwaliteitsreglement
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol melden
Reglement op de vakbekwaamheid
Beroepsnorm cervicaal
Beroepsetische code
WHO-guidelines
ICA-guidelines

Professionele standaard

logo_chiro

Chiropractoren
organisaties

DCF

CCA

ICA

NCA

Vergoedingen 2016

WHO-Guidelines

ICA-Guidelines

Patienten
vereniging

VPRC

Geschillen
instantie

SGRC